Konfigurátor Bazénu

konfigurator

Způsob cyrkulace vody

Přelivná hrana

Bangirai
Kamenný obklad
Kamenný koberec
Stavebně řešené schody
Nerezové schůdky

Skimmer

Stavebně řešené schody
Nerezové schůdky

BAZÉN S PŘELIVNOU HRANOU

Bazén s přelivnou hranou je převážně ve veřejném užívání. S tímto typem cirkulace vody se setkáte ve veřejných koupalištích, veřejných bazénech či relaxačních hotelových bazénech. Tento typ bazénu je náročnější jak ekonomicky tak technicky. U této cirkulace se vodá dostává z bazénu přes přelivnou hranu do přelivného žlábku. Aby bylo možné bazén užívat bez omezení, tak přes přelivný žlábek je umístěna v úrovni podlahy přelivná mřížka. Z přelivného žlábku se voda dostane do přepadové nádrže, kde se bazénová voda schromažďuje. Tato nádrž musí být pod úrovní přelivného žlábku, aby voda do nádrže stékala samovolně. Na přepadovou nádrž je dále napojeno filtrační čerpadlo, které ze dna nádrže saje vodu a tu následně tlačí do filtrační nádoby. Ve filtrační nádobě se pak díky filtračnímu médiu ( převážně písek ) voda pročistí od větších nečistot. Díky filtačnímu čerpadlu, které tlačí neustále vodu do filtrační nádoby se vyčištěná voda dostane přes potrubí vyústěné z filtrační nádoby zpět do bazénu. U bazénů s přelivnou hranou se voda vrací do dna bazénu. Je to z toho důvodu, aby voda dostatečně cirkulovala. Ze dna se tlačí voda přes dnové trysky na hladinu a tam opět přeteče do přelivného žlábku. Tím je zajištěna cirkulace.

Tento typ bazénů je nejen vyhovující pro veřejný provoz, ale díky efektnímu vzhledu hladiny, která je na úrovni okolí se tento typ bazénů hojně buduje i v privátním sektoru. Přeliv působí mnohem luxusněji a získáte pocit výjimečnosti oproti jednoduššímu skimmrovému. Výhodou v provozu a údržbě je neustálý pohyb vody po bazénu, čímž je zamezeno tvorbě nevzhledné lince na stěnách skimmerových bazénů, kde končí hladina. Také je zajištěn lepší odvod nečistot z hladiny, neboť se vodá přelívá po celém obvodu a ne pouze v prostoru skimmeru. Materiál na výrobu tohoto typu bazénu není nijak omezen, může se jednat o bazén nerezový, fóliový, plastový, laminátový, keramický.

BAZÉN SE SKIMMEREM

Bazén se skimmerem jsou starším a méně estetickým typem bazénu. Tato varianta je i levnější na pořízení a méně náročná na prostor. Hladina bazénu není na úrovni okraje bazénové vany, ale je zhruba 10 cm pod ní. Díky této skutečnosti vznikají v bazénu ostré vlny, které vznikají při narážení vody do stěn bazénu. Při plavání bývají tyto vlnky nepříjemné. Voda cirkuluje v bazénu přes skimmer, což je otvor na úrovni hladiny, kde je nasávána čerpadlem do filtrační nádoby. Ve filtrační nádobě se pak díky filtračnímu médiu ( převážně písek ) voda pročistí od větších nečistot. Následně se z filtrační nádoby dostane zpět do bazénu stěnovou recirkulační tryskou. Umístění stěnových trysek by mělo být tak, aby voda která z nich proudí byla nasměrována na skimmer.

Chemická úprava vody probíhá často pomocí chlorových tablet, které se umísťují buď do skimmeru nebo do plováku, který pluje po hladině a uvolňuje dezinfekci po bazénu. Je možné také automatické dávkování chemie, které se umísťuje do prostor technologie bazénu.

PARTNEŘI

lifetech
termobazeny
vagner
berndorf
sauna system
aseko
astral
bwt
Bazénová chemie GUAa
compasspool


fb

počítadlo.abz.cz
qrcode
APLIKACE

4 SPA s.r.o.
Copyright ©